Ihr Konto    Warenkorb    Kasse  
  Startseite :: Katalog :: Regulamin
Kategorien
 (409)
 (253)
 (707)
 (17)
 (16)
 (202)
 (1)
 (297)
 (33)
 (27)
 (47)
 (50)
 (269)
 (80)
 (314)
 (359)
 (33)
 (37)
 (20)
 (52)
 (529)
 (60)
  (187)
 (194)
 (6)
 (90)
 (31)
 (35)
 (184)
 (1191)
 (268)
 (615)
 (75)
 (154)
 (25)
 (53)
Hardware (187)
Software  (35)
Hersteller
Neue Produkte Zeige mehr


73,00zł
Schnellsuche
 
Verwenden Sie Stichworte, um ein Produkt zu finden.
erweiterte Suche
Informationen
Kontakt
Adres i telefon do nas
Regulamin
Wysyłka i zwroty
Polityka prywatności
Regulamin HEADING_TITLE

1. Włścicielem sklepu internetowego dieselpaul.pl jest:
ZUP "PAUL" Rafał Paul ul.Kniejowa 8 89-500 Tuchola wpisany do rejestru działalności Burmistrza Gminy Tuchola pod numerem EDG - 626/90.


2. Wszystki ceny podane na stronie www.dieselpaul.pl są cenami brutto wyrażonymi w złotych i zawierają podatek VAT. Cena obowiazująca w momencie zamowienia jest wiążąca dla stron transakcji.


3. Oferta dieselpaul.pl ważna jest jedynie na terenie Polski.


4. Warunkiem realizacji zamowienia jest podanie prawidłowych danych zawierajacych imię i nazwisko Zamawiającego oraz jego adres a w przypadku firm pełna nazwa firmy wraz z adresem i numerem NIP.


5. Zamawiający ma do wyboru następujące formy płatności:
- przedpłata na konto
- gotówkę przy odbiorze w przypadku odbioru osobistego


- pobranie DHL (płatność kurierowi DHL przy odbiorze towaru)


6. W przypadku wyboru przedpłaty na konto wpłaty za zamówienie należy dokonać w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty po tym terminie zamówinie zostanie anulowane.


7. W przypadku wyboru opcji "przedpłata na konto" należność należy uregulować przelewem na konto:
ZUP "PAUL" Rafał Paul ul. Kniejowa 8
89-500 Tuchola
Bank: BS Tuchola
Numer rachunku: 67 8174 0004 0003 7875 2000 0004
Na poleceniu przelewu należy podać numer zamowienia oraz imię i nazwisko / nazwę firmy Zamawiającego.


8. Koszt przesyłki firmą kurierską DHL wraz z opakowaniem wynosi łącznie w opcji:
- za pobraniem 28,00 zł.
- przedpłata na konto 22,00 zł.


9. Zamówione towary są wysyłane w ciagu 2-3 dni roboczych od zaksięgowania należności na koncie i są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.


10. Czas dostarczenia przesyłki, wg standartów firmy kurierskiej DHL, wynosi do dwóch dni roboczych. ZUP "PAUL" nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską.


11. W przypadku zaginięcia przesyłki ZUP "PAUL" na wniosek Zamawiającego złoży w firmie kurierskiej reklamację i dokona zwrotu wpłaconej kwoty niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji i wypłacie przez DHL odszkodowania za zagubioną przesyłkę.


12. W przypadku reklamacji zgłoszonych przez Zamawiającego związanych z uszkodzeniami przesyłki w transporcie, rozpatrywane będą wyłącznie reklamacje potwierdzone protokołem szkodowym sporządzonym przez DHL. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich doręczenia. Reklamacja spowodowana wadą ukryta lub uszkodzeniem towaru uznana przez Sprzedawcę spowoduje wymianę towaru, a jeżeli nie będzie to już możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasu), sklep zwróci nabywcy równowartość kwoty tranzakcji lub zaoferuje, za zgodą zamawiającego, inny dostępny w magazynie towar. W przypadku rozpatrzenia reklamacji negatywnie towat zostanie odesłany na koszt klienta.


13. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz.827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 22 ze zn. 1 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia  od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Warunkiem przyjęcia zwrotu towaru jest odesłanie go w w/w terminie w stanie nie wskazującym na użytkowanie, uszkodzenie lub zniszczenie przez Zamawiającego w oryginalnym  opakowaniu wraz z dokumentem zakupu i pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. ZUP "PAUL" przekaże przelewem bankowym kwotę tranzakcji na wskazane przez Zamawiajacego konto bankowe w termin 14 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku zakupu towaru przez firmę zwrot pieniędzy nastąpi po odesłaniu podpisanej przez Zamawiającego kopii faktury korygującej do Sprzedającego.


Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zwrotu kwoty tranzakcji w przypadku stwierdzenia użytkowania zwróconego tuwaru, jego uszkodzenia lub zniszczenia. W takim przypadku Sprzedawca odeśle zwrócony towar Zamawiającemu na jego koszt za pobraniem za pośrednictwem firmy DHL.


14. Wszystkie sprzedawane towary są wysyłane do Zamawiającego w stanie kompletnym.


15. Wszystkie dane osobowe zgromadzone przez ZUP "PAUL" wykorzystywane są jedynie na potrzeby realizacji zamowienia i nie są ujawniane osobom trzecim, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.


16. Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i obowiązujących w ZUP "PAUL" warunkow sprzedaży.


17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

BOX_HEADING_LOG
BOX_LOGIN_USERNAME

BOX_LOGIN_PASSWORD


BOX_LOGIN_NEWACCOUNT
BOX_LOGIN_PASSWORD_FORGOTTEN
Warenkorb Zeige mehr
5 x 
6 x 
1 x 
2 x 
1 x 
1 x 
1 x 
6 x 
1 x 
2 x 
4 x 
1 x 
1 x 
7 x 
1 x 
1 x 
3 x 
4 x 
1 x 
1 x 
2 x 
2 x 
1 x 
1 x 
4 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
11 x 
1 x 
2 x 
1 x 
4 x 
21 x 
1 x 
1 x 
1 x 
3 x 
1 x 
2 x 
3 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
1 x 
3 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
6 x 
1 x 
3 x 
1 x 
5 x 
2 x 
4 x 
1 x 
1 x 
1 x 
4 x 
1 x 
2 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
3 x 
2 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
3 x 
6 x 
5 x 
3 x 
2 x 
6 x 
1 x 
18 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
8 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
2 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
3 x 
1 x 
9 x 
2 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
2 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
3 x 
1 x 
2 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
3 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
3 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
2 x 
1 x 
2 x 
1 x 
7 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
2 x 
4 x 
2 x 
1 x 
1 x 
2 x 
2 x 
4 x 
1 x 
1 x 
3 x 
1 x 
1 x 
2 x 
6 x 
1 x 
3 x 
1 x 
1 x 
6 x 
3 x 
1 x 
3 x 
1 x 
1 x 
7 x 
1 x 
1 x 
8 x 
1 x 
3 x 
19 x 
1 x 
1 x 
2 x 
4 x 
2 x 
3 x 
1 x 
2 x 
1 x 
3 x 
1 x 
10 x 
2 x 
1 x 
4 x 
3 x 
1 x 
1 x 
3 x 
2 x 
4 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
6 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
8 x 
1 x 
1 x 
6 x 
7 x 
1 x 
2 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
6 x 
1 x 
1 x 
1 x 
7 x 
1 x 
3 x 
1 x 
4 x 
2 x 
1 x 
2 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
3 x 
1 x 
7 x 
1 x 
2 x 
3 x 
1 x 
1 x 
1 x 
6 x 
5 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
6 x 
1 x 
1 x 
1 x 
3 x 
1 x 
1 x 
1 x 
3 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
4 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
3 x 
1 x 
1 x 
4 x 
1 x 
2 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
4 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
2 x 
5 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
5 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
2 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
3 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
3 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
9 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
2 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
26 x 
7 x 
1 x 
2 x 
2 x 
2 x 
3 x 
1 x 
1 x 
12 x 
5 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
13 x 
3 x 
2 x 
2 x 
6 x 
1 x 
2 x 
1 x 
2 x 
5 x 
3 x 
1 x 
3 x 
2 x 
9 x 
2 x 
1 x 
2 x 
1 x 
6 x 
14 x 
1 x 
2 x 
1 x 
1 x 
2 x 
4 x 
4 x 
1 x 
1 x 
2 x 
2 x 
3 x 
3 x 
3 x 
1 x 
2 x 
3 x 
8 x 
1 x 
5 x 
2 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
2 x 
1 x 
4 x 
4 x 
2 x 
2 x 
2 x 
3 x 
1 x 
1 x 
2 x 
3 x 
1 x 
2 x 
4 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
2 x 
2 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
2 x 
4 x 
3 x 
8 x 
2 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
1 x 
3 x 
1 x 
1 x 
4 x 
1 x 
2 x 
1 x 
1 x 
1 x 
3 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
3 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
4 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
4 x 
2 x 
1 x 
2 x 
1 x 
2 x 
2 x 
2 x 
2 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
1 x 
1 x 
4 x 
2 x 
2 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
3 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
9 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
4 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
3 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
2 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
3 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
3 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
3 x 
5 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
5 x 
1 x 
7 x 
2 x 
2 x 
1 x 
2 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
4 x 
1 x 
2 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
1 x 
4 x 
2 x 
2 x 
1 x 
1 x 
3 x 
3 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
4 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
2 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
7 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
5 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
2 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
2 x 
2 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
3 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
4 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
3 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
1 x 
1 x 
3 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
3 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
1 x 
3 x 
1 x 
1 x 
4 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
3 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
3 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
2 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
3 x 
1 x 
4 x 
2 x 
2 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
3 x 
1 x 
3 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
4 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
3 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
Kasse
445888,00zł
Bestseller
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
Bewertungen Zeige mehr
Es liegen noch keine Bewertungen vor
Sprachen
Polski English Deutsch Espańol
Währungen

Copyright © 2024 DIESELPAUL.PL
Powered by osCommerce
Design eSzablon 2007

osCommerce


Warning: error_log(/var/log/www/tep/page_parse_time.log) [function.error-log]: failed to open stream: No such file or directory in /includes/application_bottom.php on line 20
Parse Time: 4.385s